Google

Translate blog

måndag 9 maj 2011

Halleluja-regimen alliansen

Att bry sig om någon annan än sig själv ses i dag med misstänksamhet.
Varför bryr sig denne, om mig eller detta? Sköt dig själv och skit i andra är ledmotivet i individualismens agenda, självförverkligandet.

Om någon ska ha hjälp ska denne söka en möjlig sådan under den förvaltning som handhar ärende av det slag det handlar om. Vid avslag acceptera eller sök hjälp från kyrkan etc.
Färre och färre får hjälp. Istället ska sjuka ses som friska efter en viss tid, oberoende av läkarutlåtanden eller personens verkliga hälsotillstånd.

En person som varit arbetslös länge ska sysselsättas för att statuera exempel för de som tycker sig inte orka arbeta längre. Så går det för dig är andemeningen om du slutar ditt arbete utan att ha ett annat.

Vill svenska folket ha ett samhälle av detta slag?

Svaret är ett ljungande JA! från de flesta som ser herr Reinfeldt som den bäste partiledaren sedan rösträtten kom. Han leder inte bara sitt parti utan en hel Allians av mindre ja-sägande partier. En kamp för oss (alliansens vänner) mot dem (sjuka och arbetslösa).

Det är en halleluja regim som få har något för när de kritiserar och som media i nästan alla fall hyllar och därför mycket lite tar fram grymheten i.

Om det inte är för en tillfällig upplageöknings skull, men det som tas fram av tragedier då glöms snart av allmänheten, då dessa ser fram emot nästa skattesänkning.