Google

Translate blog

torsdag 12 maj 2011

Var finns akropolen på din plats?

Var finns din stads akropol?

På någon plats finns den. Den högsta punkten i en stad.
I antiken byggdes städer utifrån den högsta punkten på en plats varifrån staden lättast kunde försvaras. Här byggdes borgen, templet eller både ock.

Men fastän städer i dag inte byggts på detta sätt kan man även i städer byggda efter antiken hitta en högsta punkt.

Kanske ska man inte då söka högsta byggnad då denna är människoskapad utan istället högsta naturliga plats.

Det blir då en höjd, ett berg eller en kulle.

Leta upp din stads eller orts högsta punkt.

När du gjort denna spännande jakt, vilken kan bli ett spännande tidsfördriv, då har du hittat din plats akropol.