Google

Translate blog

fredag 13 maj 2011

Var finns akropolen i din stad?

Detta inlägg från 12 maj försvann då blogger var nedlagt under hela dagen den 13 maj så jag publicerar det igen

Var finns din stads akropol? På någon plats finns den.

Den högsta punkten i en stad. I antiken byggdes städer utifrån den högsta punkten på en plats varifrån staden lättast kunde försvaras. Här byggdes borgen, templet eller både ock.
Men fastän städer i dag inte byggts på detta sätt kan man även i städer byggda efter antiken hitta en högsta punkt.

Kanske ska man inte då söka högsta byggnad då denna är människoskapad utan istället högsta naturliga plats.

Det blir då en höjd, ett berg eller en kulle.

Leta upp din stads eller orts högsta punkt. När du gjort denna spännande jakt vilken kan bli ett spännande tidsfördriv då har du hittat din plats akropol.

Jag vill träffa Alliansens ledare, en ouppnåelig dröm?

Sverige är på väg att bli ett av världens mest segregerade samhällen, sakta men säkert. Det kommande femte steget i jobbskatteavdrag är ytterligare ett steg för att segregera de långtidsarbetslösa och de med sjukersättning (fd förtidspension).

Samtidigt ökar populariteten för moderaterna. Det visar att den svenska generation som lever i dag är en känslokall, grym och egoistisk generation.    
 
En skam för mänskligheten.

Det är inte svensk moral och etik, istället är det den  förbannade Individualismens agenda som bara har ett mål, förverkligande av sig själv på bekostnad av och konkurrens med andra.

Förtryckarstaten finns i många länder.

Nu även i Sverige.

Min största önskan i livet är ett personligt möte med de fyra partiledarna i Alliansen, för att öga mot öga få veta varför de ser ner på människor som inte lyckas få arbete eller har blivit sjuka en längre tid.

Varför ska dessa bestraffas för det som de inte kan hjälpa?
Jag hoppas på det omöjliga, ett möte.