Google

Translate blog

söndag 15 maj 2011

Bina dör varför?

Det kan vara något gift som spridits någon luftförorening som globalt blivit för hög och förgiftar bina. Vilken denna då är har inte någon vetskap om och det är kanske mindre troligt att det är så. Fler arter skulle varit i blickfånget.

Det kan även vara en sjukdom som dödar dem och vars smittsamhet är otrolig. Detta är mindre troligt då binas död då skulle varit löst. Forskare söker en förklaring och någon global smitta har inte hittats.

Kan det vara en genetisk klocka i bina som nu tickar mot slutet av arten. Kanske, men även detta låter otroligt då vi inte hittat denna klocka i andra arter just nu. Men självfallet utesluts inte detta.

Kan förklaringen finnas i blommorna? Jag tror detta. Någon luftförorening som kan ha samband med den globala uppvärmningen gör bina sterila och förkortar deras liv.

Isåfall bör honungen ha svaret på gåtan. När vi ser en global dödsökning av bin då måste orsaken även vara global och inte lokal. Här finns då knappast någon annan förklaring än något i atmosfären som troligen drabbat blommor och växter och den vägen nu i ett första skede drabbar bin.