Google

Translate blog

tisdag 17 maj 2011

Slavmentaliteten finns kvar i vår tid.

Den försvann inte genom lagstiftningen i USA efter inbördeskriget på 1860 talet och finns fortfarande i många länder. Djupt inrotad sedan urminnes tider i människan. Både ägandet och slavunderkastelsen.

I det gamla Grekland var det självklart med slavar. Detta slavägande ser många idag som anledningen till att den då uppfunna ångmaskinsprincipen aldrig kom till användning eller vidareutvecklades.

Varför skulle den ersätta den billigare slaven?

I dag är det fas3 deltagarna i Sverige om vi ser lokalt som är de nya slavarna.
Varför anställa när man kan få en arbetskraft som inget kostar och  som ger bidrag till arbetsgivaren?

Visserligen är många av de uppgifter en deltagare gör inte enligt reglerna för slavkontraktet men då det är svårt att hitta villiga anordnare så görs mycket i en gråzon av lagligt och olagligt.

Deltagarna är tysta och kan inget göra åt sin situation då protester kan resultera i bestraffande repressalier av slaget ingen försäkring utbetalas och uteliggande väntar runt hörnet.

Slavarna har därmed kommit tillbaks i modern tappning. I Sverige kallades de förr trälar så vi skulle kanske för bevarandet av vår kultur benämna dem fas 3 trälar och anordnarna trälägare.

Dock är kroppslig bestraffning vid olydnad ännu ej införd.

Men då anordnarna är hemliga utanför arbetsförmedlarnas krets kanske även detta kan införas om vi ser framåt, för det finns väl inte redan aga på vissa platser?