Google

Translate blog

onsdag 18 maj 2011

Det nya templet i vår tid.

Tillfredsställelse, kort men upplevd, är viktigt i dag. Att leva och agera i nuet är viktigt för stunden men ger ofta ett pris i framtiden som ger svåra kval och frustration.

Det är vår tid. Individualismens tid av självförverkligande. Kroppens lustar och psykets fladdringar av olika lustförnimmelser ska tillfredsställas för att nya krav på tillfredsställelse ska formas. En evig kretsgång av nya förverklingsplaner alla av en tillfällig tillfredsställelse utan framtida mening i de flesta fall.

Nya behov av prylar, upplevelser och utmaningar. Allt med slut av frustration och frågan, ”var det allt?”

Templet i vår tid blir och är kroppen, innefattande det fladdrande och aldrig nöjda psyket. Var det inte mer? Blev det inte mer? Vart tog tiden vägen?

Frågor som kommer en gång på ålderns höst och som då kan besvaras, nej det blev inte mer, när självförverkligande av impulser var ledtråden i individualismens samhälle.