Google

Translate blog

fredag 20 maj 2011

Tyrannen, vem var - eller är det?

Den med makt och pengar eller den med våldstendenser? Både ock?

Säkert behövs, och behövdes, båda för att en tyrann inte skulle störtas.

Skillnaden mellan tyrann eller diktator, demokratisk ledare eller ledare överhuvudtaget är att tyrannen inte tar hänsyn mer än till det som denne själv har användning för. Användning i ökande av makt, underkastelse av folk och ökande kapital.

Varför kommer då en människa av detta slag till makten? Vad har denne som andra liknande inte har, utan som måste ge och ta för att behålla makten?

Svaret är utstrålning. Det man inte kan sätta namn på men som är lockande och inger en känsla av att man vill vara vän med denne person. Detta oberoende av vad denne gör eller säger.

Karisma. Man kan se det som förtrollning av den onde. Djävulsutstrålning som förför.

Vi har genom historien sett många exempel på personer som mördat stora mängder av sin befolkning genom att ge order om detta. Slaviskt har dessa order åtlytts genom rädsla för överheten som förförts av denne ledargestalt.

I mindre skala finns dessa förförare på alla nivåer i samhället.