Google

Translate blog

lördag 21 maj 2011

När människan svärmar

Vi ser hur blommorna knoppas på våren. De flesta däggdjur förökar sig då, insekter svärmar och fåglar förökar sig.

Allt för att kullarna ska kunna växa sig starka innan vintern kommer.

Ligger detta att föda på sommaren även hos människan?

Isåfall bör människans gener vilja föröka sig i första hand på eftersommaren och tidig höst, likt vissa fiskar gör under oktober november för att lägga rom, laxfiskar är ett exempel.

Vilket stämmer. I dag kan vi egentligen föda barn när som helst på året då vi lever i varma bostäder och har god tillgänglig på mat året om.

Men säkert spelar gamla gener sin roll när det gäller fortplantningen. Likt våra husdjur vilka även de sedan generationer kan föröka sig utan risk året om för fostret.

Människans svärmningstid är därför, till skillnad mot de flesta andra däggdjur, på hösten eller efterhösten, inte på våren. Anledningen är säkert att människan är gravid betydligt längre än ex en fågel eller många andra djur.

Säkert kan man hitta gemensamma nämnare bland alla djur att sommar- eller vårfödslar är att föredra.