Google

Translate blog

söndag 22 maj 2011

Ta chansen, någon kanske lyssnar

Det är vad man gör när man inte önskar göra något själv utan att någon annan gör det i mitt ställe.

Uppmana till att göra det jag själv inte kan, vågar eller har kapacitet för.

Det kan även vara att uppmana till att underteckna något. En protestskrivelse ett uppror eller att se ned på något eller någon.

Att försöka förändra. En uppmaning har alltid någon bakgrund. Någon som tagit första steget för det som ska undertecknas m.m. Denne har fått gehör bland många och fått andra med sig. Det är en eldsjäl.

Vem får man inte alltid veta då denne oftast har fått en organisation med sig och då är det denna som står bakom upproret.

Men alla kan uppmana till något. Det är bara att försöka.

På en blogg kan du tända en gnista hos någon som sedan går vidare utan att du någonsin får veta det. Även på kommentarsidor kan så ske och självfallet genom samtal med de du möter eller känner. Men här är det svårare. Slumpen råder.

Slumpen kan göra att någon läser det du skriver, någon som kan och har energi att gå vidare. Någon som har det du kanske saknar, kontakter och möjligheter och som behövde en kick för att starta det denne inte gjort men önskat sedan länge.