Google

Translate blog

måndag 23 maj 2011

Kristdemokraterna är störst lögnare i politiken i dag. Fas 3

Sjukersättningar som stoppas utan hänsyn till hur det drabbar en människas liv. Fas 3, meningslösheten där deltagarna inte får använda sina arbetsuppgifter som en referens vid arbetssökande i hopp om att slippa slavkontrakten.

All denna galenskap har äntligen börjat uppmärksammas.

Det som fler borde uppmärksamma är det påskupprop som skedde i påskas, när svenska kyrkan gick ut och som sin kristliga plikt visade sin avsky för den orättfärdiga sjukreformen.

Här gick svenska kyrkan ut, och det är rätt, det kristna budskapet är att bry sig om de utsatta, inte segregera dem.

Men jag återupprepar vad jag sagt: hur kan ett parti i riksdagen som kallar sig kristna, ha stöttat reformens genomförande?

Läser partiets ledning bibeln som djävulen? Jag tror att de är mer världsliga än kristna och helt förtappade i maktens boning.

Tack vare att vi lever i ett mycket avkristnat Sverige så förstår inte gemene man och kvinna hur motsägelsefullt Kristdemokraterna har agerat i förhållande till sitt namn.
Skäms! Ni kristdemokrater som anser er som kristna. 

Byt namn på partiet eller gå ihop med moderaterna eller något av de andra borgerliga partierna och upplös ert parti.
Ni är lika motsägelsefulla som den som kallar sig kristen och mördar och bestjäl sina medmänniskor.

Läs deras slogan ”För ett mänskligare samhälle” läs det kristna budskapet ex i Bergspredikan. Och läs hur fas 3 är uppbyggt, sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken i Alliansens tappning.
Var finns det mänskliga då?
Var finns det kristna?