Google

Translate blog

tisdag 24 maj 2011

Förr ägde många slavar. Idag äger fler o fler fas 3:are, dagens slavar.

De moderna slavarna av vår tid. Det är fas 3 anslutna, de som varit arbetslösa länge och som nu bestraffas med att tvingas arbeta gratis för sin överlevnad.

För besväret att ta emot gratis arbetskraft säljs de till hänsynslösa arbetsgivare för 5000 kr i månaden. Lönande för dessa.

Förr var slavarna även då gratisarbetare, men de hade även bostad och mat för sitt arbete. Ingen lön, men fri bostad och mat. Det måste ändå varit tryggare än dagens slavarbete som innebär förödmjukande tiggeri på socialbyrån för många.

Tiderna har förändrats men allt går igen. Slavarbetet kom till Europa igen genom det land som sågs som landet där alla skulle ses som lika mycket värda och som hade en levnadsstandard och ett försäkringssystem som skulle hindra att människor skulle stå med mössan i hand och förödmjukas för att få bröd för dagen.

Landet?
Sverige