Google

Translate blog

torsdag 26 maj 2011

Legosoldaten är farligast för alla+ något om fas 3 och AF:s verkställare

En militärmakt som är lojal är första steget för att kunna slå en fiende. Det andra är vapen och folk i tillräckligt antal. Ofta betydande bättre vapen och mer folk än fiendesidan.
Annat är lojalt befäl som kan styra sina soldater med lock, pock och våld.

Finns allt detta har en armé bildats som gör vad de kan för att skydda eller invadera för sitt land eller sin ledare.

I många länder, nu och förr, fanns inte tillräckligt med stridsdugligt folk. Då anställdes legosoldater. Yrkesarméer av skickliga, stridskunniga och penninggnidna män.
Dessa arméer strider för den som betalar bäst.

Därför är de bäst, men även farligast, för den som anställer dessa. De kan nämligen, om de får ett bättre bud av fienden, gå över till denna när som helst.

Det är en svårkontrollerad styrka som kräver fördelar och om de får bättre av de som de strider mot går de över till denna sida. Risk och möjligheter är vad som utmärker dessa styrkor sett utifrån hur de agerar och hur man bör agera mot dem för att behålla deras stridsvilja och professionalism.

Fas 3 bör inte glömmas utan kampen mot denna ynkliga slavreform måste nämnas tills Alliansens stolthet knäcks och de stoppar slavhandeln.

På grund av att det är svårt att hindra oseriösa arbetsgivare och företag att inte utnyttja fas 3 deltagare som betald och gratis arbetskraft ser arbetsförmedlingen mellan fingrarna.
Vilken arbetsgivare vill inte utnyttja gratis arbetskraft? Ingen. Fas 3 are blir en ny födogren för många arbetsgivare.

Vad AF (vilka är Alliansens verkställare) och Alliansen inte förstår är att Fas 3 deltagare är människor med känslor och liv likt dem själva. Inte något slag av andra klassens människor som man kan behandla som djur och styra över hur som helst utan hänsyn till dennes känsloliv och behov. Skulle ni anställda på AF själva vilja hamna i fas 3?


Om inte hur kan ni då låta många i Fas 3 behandlas som moderna slavar av oseriösa arbetsgivare? Vilken seriös arbetsgivare tror ni tar emot en fas 3 deltagare och utnyttjar denne i 2 år mot betalning? 

Tror ni dessa såkallade anordnare är socialarbetare som tar emot människor av människokärlek för att hjälpa in dem på arbetsmarknaden? Nej. Fas 3 är en skam för Sverige. Ju fler som förstår vad det är ju fler kommer att tvivla på Alliansens arbetslinje och arbetsmarknadspolitik.