Google

Translate blog

lördag 28 maj 2011

Hitta dina verktyg eller bli ett offer i fas 3.

En hantverkare utan sina verktyg är utan möjligheter att göra det denne är bäst på och även att förtjäna sitt uppehälle blir då svårt.

För att vara hantverkare behövs en rad av verktyg. Verktyg som måste införskaffas och hållas i bra skick. Snickare utan hammare, målare utan pensel, båda är exempel på hantverkare som inte har den viktigaste utrustningen för att göra det denne kan.

De som inte har rätt kunskap hittar inte det som behövs för just dennes talang, det är de som aldrig kan få ett arbete.

De kan inte påverka sitt liv utan blir påverkade och styrda.

Många kan ha haft verktygen men blivit fråntagna dem eller har tiden gått om dem. Samma sak här, de är chanslösa i dag då världen förändras snabbare än någon anat kunde ske.

De hamnar i samma fålla som de som en gång uppbar fattighjälp. De blir styrda och i dag ska de arbeta gratis för någon som får betalt för att ta emot gratisarbete.

Fas3 är de utstöttas ekorrhjul där ingen får klaga, ingen kan få arbete med lön. DE som göms i det som kallas fasan. Fasligheten, slavarbete och undangömmandet av ickeönskvärda för att ingen ska ha ont av att se förödmjukandet av medmänniskan.