Google

Translate blog

söndag 29 maj 2011

Nostalgitripp - innan fas 3

Vi som är lite äldre kommer ihåg ett samhälle där de som ville ha ett arbete kunde få det omedelbart. Allt gjordes med handkraft vid tillverkning. Därför var det alltid brist på personal på fabrikerna.

Lön betalades alltid ut. Många gånger efter vad man gjorde, ackord var vanligt. Man kunde tjäna stora pengar på den tiden.

Praktik, nystartsjobb, fas3 och andra åtgärder fanns inte. Senare kom beredskapsjobb vid arbetslöshet men de som hamnade här hade även de en lön. Inte bidrag och förödmjukelsen av att arbeta gratis på en plats där andra med samma uppgifter hade en lön.

Det var en tid där arbetsgivare betalade skolungdomar även när de på skolans praktiklektioner var ute och testade ett arbete.

Arbetsgivare ville inte få dåligt rykte genom att ses som snåla eller att utnyttja ungdomar.
I dag utnyttjas alla och allt utan tanke på att det är fel. De forna arbetsgivarna var människor med känslor av rätt eller fel, alla betalade inte bra lön men ändå en lön för utfört arbete.

Dagens egoistiska arbetsgivare tar ingen hänsyn utan finns möjlighet att utnyttja någon då görs det. Staten sanktionerar detta synsätt så det ses som helt normalt på arbetsmarknaden i dag. Det har blivit möjligt att driva företag på bidrag för arbetslösa. Fas 3 är skräckexemplet.

Tiden är ur led. Arbetsgivarandan från 1800-talet och tidigare brukspatronsandan har återkommit. Men värre, även då fick arbetaren någon form av ersättning från arbetsgivaren.

Lika konstigt som det är för oss äldre att så fått ske i en tid då vi har fackföreningar, lika konstigt vore det om husagan återkom. Kanske den snart finns igen, bestraffningar på arbetsplatserna av aga karaktär. I Fas 3 kan man inte klaga då det inte ses som diskriminering eller fel att utnyttja fas3 are.

Då är steget inte långt till aga och hot, också fas 3 :are är stigmatiserade som inte lagen skyddar. Arbetslagarna gäller inte. Kollektivavtal är värdelösa för en fas 3 are.

Det vore inte konstigare än att gratisarbete fått komma. Slavmentalitet finns kvar både bland de som låter sig förslavas i fas3 och de som med glädje tar emot slavarna.