Google

Translate blog

onsdag 1 juni 2011

Hur är en värld beskaffad där föräldrar säljer sina barn? I Sverige säljs människor i Fas 3, en ickefrivillig åtgärd!

I vissa världsdelar ses det som naturligt att barn säljs till prostitution eller till fabriker med export till Europa och USA.

I samma delar sänds barn till krigsplatser för att skolas till barnsoldater.

Hur en civiliserad värld kan låta detta ske utan att stoppa det är en gåta. Den enda förklaringen är att det ligger egoism och stora ekonomiska intressen bakom handeln.
Pengabegär är oftast den vanligaste anledningen till all form av ondska och egoism. Makt och pengar är ledstjärnan för den övervägande delen av mänskligheten.

Många av de som inte ser sig som deltagare i detta synsätt skulle tveklöst bli det om de hade möjlighet.

Det uslaste som människan kan göra är att sälja sin egen avkomma. Ingen ursäkt finns för detta. I länder där fattigdomen är så stor att människor gör detta finns kapital och möjligheter till annorlunda liv.

Det finns alltid en överklass som har kapital av oanade mått vilkens fördelning av resurser skulle varit nog för ett bättre liv för de fattiga. Dessa måste stå tillbaks. Vi ser reaktioner från befolkningar då och då. Nu ser vi mellanösterns elände personifierat genom att människor har börjat resa sig mot regimer som inte brytt sig om sina medborgare utan skott sig själva och sina vänner.

I Sverige tvingas människor som misslyckats få ett arbete in i Fas 3 och slavliknande förhållanden. Fas 3 påstås vara frivillig av Arbetsförmedlingen, men vad är alternativet? Fortsatt hjälp till arbete av AF?

Nej, uteslutning från AF likt man blir i FAS 3, men då utan all möjlig form av hjälp till daglig överlevnad. Försörjningsstöd fås ej heller då man, om man inte går in i Fas 3, inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Moment 22 för en slav.