Google

Translate blog

fredag 3 juni 2011

Är du en frivillig fas3 – slav?

Om du har hamnat i fas3 i jobb och utvecklingsgarantin har du genom steg1 och 2 skolats in i slavmentalitet. De få som har kommit ur beroendet av arbetsförmedlingen innan de hamnat i den såkallade fasan har klarat sig.

Dessa har oftast vänner eller kontakter som hjälpt dem ur knipan innan fasan slog klorna i dem.

Du blev, om du kom ända fram till fasan, en slav. Det sägs att detta slavtillstånd är frivilligt, ingen tvingas in i fasan utan den är ett erbjudande.

Men vad var alternativet?

Inget annat än eventuellt försörjningsstöd av kommunen, men då detta numera inte betalas ut om inte personen står till arbetsmarknadens förfogande, var alternativet inte existerande.
En befrielse av slavarna bör komma, likt slavmarknaderna i övriga världen som på många platser blivit förlegade.

I Sverige är slavägarna hemliga om de är privata. Slavarna själva vågar inte klaga, för risken är att de då blir utan slavtjänst och en liten, statlig ersättning då försvinner.
De hemliga ägarna får sin ersättning för att hålla pli på slavarna.

Men en befrielse bör komma, och kommer, förr eller senare.

En befrielse där slavägarna träder fram och ger slavarna frihet och en lön istället för att de får en lön för att sätta dessa slavar i arbete.