Google

Translate blog

lördag 4 juni 2011

Synintryck ger ny upplevelse av något invant.

Plötsligt upptäcker du något nytt du aldrig uppmärksammat tidigare. Konstigt? Nej inte om det är en helt ny upplevelse eller något som aldrig funnits där du nu ser det.

Men det är desto konstigare om det är något i en text du läst många gånger, ett föremål du sett och kanske använt under många år eller en utsikt från ditt fönster som du haft i många år.

Det är inget nytt, det är samma föremål, men du ser något nytt när du betraktar det. Något som alltid funnits där men som du inte uppmärksammat.

Konstigt? Kusligt? Ja.
Om man inte förstår att det först nu är möjligt att se det med din hjärna och din bakgrund. Att du nu ser det beror på att du förändrats i ditt sätt att uppleva verkligheten och att hjärnan då ser nya detaljer, möjligheter och upplevelser i det bekanta.

En konstig men spännande känsla uppkommer och du börjar upptäcka nya saker i livet som du inte tänkt på eller sett tidigare.

Så se dig omkring, du kommer att förvånas om du söker, och du kommer att finna.

Du som ännu inte har förstått vad fas 3 innebär av motsägelse i regeringens jobblinje (att det ska löna sig att arbeta) är ett ex på vad du kan upptäcka, och du kommer att förfäras och förvånas.