Google

Translate blog

tisdag 7 juni 2011

Din dikt finns men är svår att finna.

Det finns en dikt som passar och berör var och en av oss.

Men få hittar sin. Det beror på att diktläsning i dag har få utövare. Förr gavs mycket ut i diktform, idag är det tvärtom.

Människan önskar inte fördjupa sig i diktläsandets konst längre, då det är tidsödande och innebär att tänka över en texts mening.

Vår civilisation som ska ha förenklat livet genom uppfinningar och förändringar har inte gett människan mer tid för sig själv utan istället mer krav på sig själv.

Tiden har blivit en bristvara. Detta är en motsägelse till att vi förenklat tillvaron och gjort den bekvämare och mindre arbetsfylld.

Men likväl sanning då varje förändring medfört nya krav.

Därav har ex diktläsning blivit något som värderas av få liksom diktskrivande då här inte finns tålamod att förstå detta eller formulera dessa.