Google

Translate blog

torsdag 9 juni 2011

Tyck så här och du får detta

Lobbying är accepterat i många sammanhang, även politiskt. Ta det eller det beslutet och du eller vi får de och de fördelarna. Fördelar kan påstås vara fler jobb, bättre ekonomi eller något annat som lobbyisten försöker sälja in.

Lobbyism förekommer även vid val. Partier försöker hitta de som tycker likt de som finns i partiledningen, vilka självfallet arbetar för de sina i första hand, likt alla som har en familj eller ideologi.

Men de har även möjlighet att få fler väljare om de tar till sig förslag från andra som ser sig som tillhörande ett visst parti. Det handlar om att ge och ta för att sedan få.
Politiskt delar flertalet inom ett parti en människosyn och arbetar utefter denna för att få fördelar för sig och sina meningsfränder.

Om oppositionen blir fler och högljudd måste det ibland genomföras någon liten förändring för att stoppa något av oppositionens svans. Senast i vårt land sågs detta i en liten justering av sjukvårdseländesreformen och fas 3 bestraffningsreformen.

Det behövs så lite för att lugna något och tysta opposition utan att själva eländet förändras mer än marginellt. Det handlar inte om att verkligen förändra utan att ge sken av en förändring.

Detta var lite av lobbying och hur den fungerar.