Google

Translate blog

fredag 10 juni 2011

Är du oduglig i samhällets ögon? Fas 3.

Ja, har du hamnat i fas3 i jobb och utvecklingsgarantin ses du som lovligt material för alla arbetsgivare att utnyttja till allehanda göromål utan lön, men med ett bidrag till arbetsgivaren.

Du ses så usel att en arbetsgivare för att ta emot dig får 5000 kr i månaden, då regeringen ser dig så värdelös och lat att det kostar en arbetsgivare den summan för att kontrollera så du gör något.

I summan ingår säkert även skammen för en arbetsgivare, en summa för att dölja dig för andra arbetsgivare som undrande ser hur deras kolleger kan ta emot parias.
Därför är arbetsgivare som tar emot de som ska segregeras och döljas hemliga för allmänheten.
Dold arbetslöshet ska innefatta att arbetsgivaren som döljer ska döljas.

Nu gick Reinfeldt ut med orden för ett tag sedan att de som får sysselsättning, för så ska det heta vad uppgifterna än är för att dölja att det är arbete som andra får betalt för; att ingen ska i längden trivas eller kunna leva på fas3 deltagande och just därför kommer den deltagande att till slut tvingas hitta en arbetsgivare som vill ha denne och anställa denne.
Så idiotiskt diskuterar vårt lands statsminister av 2011.

Kommentarer överflödiga då vi som lever i verkligheten och inte fått silversked från födelsen bara hånler åt sådana grodor ur en statsledare.