Google

Translate blog

lördag 11 juni 2011

Är upprördhet meningsfull? Är fas 3 protesterna meningsfulla?

Kanske. Det är en säkerhetsventil likt många andra känslor som visas öppet, medvetet eller undermedvetet, och vilken uppkommer snabbt och ofta oväntat både för den som drabbas och de som ser och upplever känslans uppståndelse.

Om den inte uppkom skulle den tryckas tillbaks i det undermedvetna som efterhand skulle uppfyllas till bristningsgränsen och ge helt andra symptom kroppsligt.

Säkerhetsventiler i form av känslor som ges utåtriktning för att utjämna trycket är lika viktiga som ventiler som minskar farligt tryck i kolvar som ångmaskiner etc. Om inte övertryck hade en väg ut skulle ångmaskinen explodera till slut.

Människans psyke fungerar som en ångmaskin, utan tryckutjämnande exploderar psyket och personlighetsförändringar uppstår i form av psykiska svårbehandlade stadier och kollapser.
Allt behöver en säkerhetsventil. Allt har det inte eller kan använda dessa.      Men resultatet då det inte används kan i alla sammanhang bli förödande.

Är oppositionens protester mot fas 3 meningsfulla? Nedröstningen av idiotin, kommer den att få fas deltagarna inneslutna i jobblinjen och få lön och skatteavdrag? Nej, säkert inte. Alliansen kommer att göra vissa reformer, vad vet vi inte. Men gratisarbete ser de som en motsats till lön och de behöver Fas 3 platserna för att visa på motsatsen till arbete och vad som händer de som misslyckas med att få ett arbete.

De behöver avskräckande exempel både inom arbetsmarknaden och bland sjuka och kallar detta jobblinjen. Innan regeringen faller blir det ingen förändring på människosyn. Och vi hade chansen för ca ett år sedan, om vi haft en opposition då som tagit upp det som nu tagits upp efter valet. Men innan nästa val har den debatt som nu förs glömts bort och alliansen samlat sina styrkor och fått lugn o ro igen.

Svenska folket glömt och garanterat får då alliansen ett nytt förtroende då de då kommer att få ytterligare ett jobbskatteavdrag som kommer att bli valets huvudfråga 2014. Tyvärr blir de så. Människan glömmer snart.

Mycket lite kommer säkert att förändras.