Google

Translate blog

söndag 12 juni 2011

Skulle kristendomens dogmer behövas i riksdagen?

Om vi haft kristna värderingar i Alliansen skulle bergspredikan varit ledsnöret. Och vi hade inte sett kyrkan protestera mot sjukvårdreformen vilket vi såg i påskas. Behovet hade aldrig kommit.

Fas3 hade aldrig kommit och inte neddragning av ersättning till sjuka och arbetslösa. Den nu diskuterade Fas 3 kommer knappast att avvecklas och ett av de partier som stöttar Fas 3 och gratisarbete är Kristdemokraterna, samtidigt som de förespråkar ett mänskligare samhälle.

Tänk på ex fas 3, är det ett mänskligare samhällsfenomen?
Mänskligare för vem?

Vi hade haft en regim som sett till att alla efterhand fick en plats i samhället. Detta kan man inte låta de svaga, sjuka och arbetslösa själva lösa.                 
Det kan de inte.
Sjuka ska självfallet inte arbeta, de ska vårdas och rehabiliteras om det går, annars förtidspensioneras utan att först plågas ekonomiskt och känslomässigt.
En kristen regim eller kristna värderingar i riksdagen anser jag skulle behövas. Jag talar som aktivt kristen.

Kristdemokraterna som nu ingår i Alliansen skämmer ut den kristna läran med att kalla sig kristna men arbeta tvärtom.

Jag förstår människors avståndstagande från det kristna budskapet och misstron mot kristenheten, då människor och ett parti kallar sig kristet och öppet arbetar mot de svaga.