Google

Translate blog

fredag 17 juni 2011

Varför äldres erfarenhet inte värderas i vår tid.

De äldres råd. Gå till de äldre och få råd om hur du eller vi ska agera. Lyd och gör som de säger. De har erfarenhet och vet bäst.

Självklarheter i alla tider utom vår.
En uppmaning av detta slag idag skulle förhånas och skrattas åt. I dag anställs nästan inga människor med arbetslivserfarenhet eller livskunskap över en viss ålder.
Varför har det blivit så?

Svar: Därför att vi lever i en snabbt föränderlig värld och det måste vara så om konsumtionen och ekonomin ska hållas uppe. Aktiemarknaden bli lönsam och nya behov måste skapas. Det är oftast de yngre som nyfiket testar nya saker och skapar sig nya behov.
Därför är ungdom viktigast för handel och konsumtion idag. Allt detta, som en gång kommer att krascha, världsekonomins accelererande har en baksida, miljöförstöring och ett kallare, omänskligare klimat.

Allt kommer ur ekonomiska och filosofiska sfärer där teorin om självförverkligande och individualism är ledstjärnan och solidaritet ses som av ondo för att detta ska fungera.
En oempatisk, egoistisk världssyn har blivit följden och från denna ses äldre som icke önskvärda. Och äldre ses fler och fler som. Åldern när en människa ses som för gammal sjunker.

Kan det resultera i att vi en gång i framtiden får ett barnens samhälle där vuxna ses som produktionsmedel för att tillfredsställa barns behov av nya prylar och upplevelser?
Kan tyckas så, men mitt tips är att allt som nu byggs upp i form av den iskalla individualismen innan dess kraschar och vi får tänka om som mänsklighet i västvärlden när det handlar om värden i livet.