Google

Translate blog

lördag 18 juni 2011

När tron på straff efter detta liv försvann ökade omänskligheten.

Kan det vara som det står i bibeln, den yttersta tiden vi lever i?                         Då fler o fler slutar tro på en Gud?

Omöjligt är det inte. Religionen har missbrukats av maktens män i många sekler. Krig har förts i religioners namn.

Förtyck har gjorts i religioners namn. Tvångsdöpningar.
Inkvisitionen där man bränt det man tyckte var häxor eller kättare.
Men var detta ex kristendom?

NEJ. Det var ondska och egoism, makthunger och rädsla som styrde.
Inget i kristendomsbudskapet handlar om detta som beskrivs ovan. Det kristna budskapet har missbrukats och tolkats till förmån för de som hade makt och med sin tolkning förtrycktes resten av mänskligheten.

Det kristna budskapet är motsatsen. Det är som det står, lika svårt för den rike att komma in i himlen som för kamelen att komma igenom ett nålsöga. Den rike önskar mer och mer, på bekostnad av den svage. Jesus umgicks med de svaga inte med de rika och mäktiga, han var de svagas språkrör och ville visa att det var dessa som hörde himmelriket till.

För att veta vad som är det kristna budskapet finns det beskrivet i bergspredikan. Ingen kan leva direkt efter denna, det är inte mänskligt. Vi är för svaga i anden och därför behöver vi be om förlåtelse ofta, och helst även ta nattvarden ofta.
Men att vi lever i yttersta tiden är mycket möjligt.

Den onde har sedan Jesus tid förvirrat mänskligheten och fått många att se det kristna budskapet som förtyckarmentalitet. Inte konstigt då så många genom århundradena missbrukat budskapet och tolkat in det som inte står i det för att förvirra allmänheten och få rätt i att förtrycka denna för egna vinstintressen.