Google

Translate blog

söndag 19 juni 2011

En tolkning av vad den ryska dockan betyder.

Docka i docka, likt den klassiska gåtan, lapp på lapp men ingen söm.

I senare gåtan är svaret kålhuvudet. I föregående är svaret kanske människan.
Den ryska dockan kan symbolisera människans olika ansikten i skilda sammanhang. Jämför med Freuds olika stadier. Detet, jaget och överjaget.

I den ryska dockan kan man lägga in betydelser av detta slag. Ju mer man analyserar en människas psyke, desto mer hittar man av denna människas personlighet och arv.

I de olika, mindre och mindre dockorna i dockan som man öppnat, hittar man ytterligare en docka vartefter man öppnar, förs tankarna till psykoanalysens domäner.

Man öppnar, förstår, men hittar ytterligare att försöka förstå.
Allt är en helhet bestående av många delar. Men försvinner en del försvinner den helhet som är en harmonisk människa.

tolkar jag den ryska dockans betydelse.