Google

Translate blog

tisdag 21 juni 2011

Rovdjurets tid är här. Fas 3 tiden.

Genom att påstå att allt är bättre än passivitet har Alliansen lyckats få igenom fas 3 i jobb och utvecklingsgarantin och lämna de som deltar i detta i händerna på bidragstagare inom företagsvärlden som får gratis arbetskraft genom att sysselsätta dessa deltagare.

Hur detta kan ses som arbetslinjen och varför man påstår att det ska löna sig att arbeta, då deltagarna varken har jobbskatteavdrag eller lön för sitt arbete eller som det kallas, sysselsättning, vilket är ett finare ord för allt är tillåtet (i hemlighet, på hemliga arbetsplatser).

För de som deltar ska arbetet vara ett straff för att de inte lyckats få arbete tidigare. Lön? Nej. Tidigare fanns plusjobb och beredskapsjobb, skillnaden med detta är att då var det lön för den som deltog.
Så det går inte att jämföra med fas 3.

Rovdjurets tid är här. Rovdjuren är de arbetsgivare som inte skäms för att tjäna pengar på de som deltar i fas 3. I dag skäms vissa kommuner och vägrar ta emot gratis arbetskraft. De har en human människosyn, till skillnad mot de som utan betänkande ser fas 3 deltagare som en inkomstkälla som inget kostar, men ger 50 000 kr i månaden. 

De som inte låter deltagarna göra ordinarie arbeten sätter dem på en stol under tak där de inget kostar, men tickar in pengar ev. med någon meningslös syssla.

Stoppa rovdjuren! Vägra ta emot fas 3 deltagare oberoende av mutbidragets storlek. Just nu utreds av arbetsförmedlingen, på uppdrag av regeringen, om detta bidrag borde höjas.

Om alla sa nej skulle fas 3 inte kunna användas.
Men så länge regeringen har den människosyn de har och hänsynslösa arbetsgivare finns kommer fas 3 att finnas kvar.