Google

Translate blog

måndag 27 juni 2011

Alliansens svårighet att tala för fas 3:s bevarande ses dagligen i media.

Idag har även alliansen svårt för att tala för betydelsen av att fas 3 ska finnas kvar. Men högmod går som alltid före fall och att nu öppet säga att vi inte visste riktigt vad fas 3 skulle innebära för deltagarna när vi beslutade om denna fas skulle göra att många tvivlade på alliansens politik överhuvudtaget.

Därför försöker man att ge sken av att det är en bra reform som kanske behöver lite förändringar men i det stora hela fungerar. Vad som visat sig bra har de dock inte kunnat visa konkret. Men hoppas självfallet att media ska tystna och svenska folket glömma den uppmärksamhet som blivit under den senaste tiden.

Likt sjukförsäkringsreformens mediabevakning som nu nästan upphört efter påskuppropet.

Kommer oppositionen att tystna?

Risken finns, om vi ger upp och tiger. Så om förändring ska ske får vi inte tystna vi som ser dumheterna och idiotin med fas 3 inifrån.
Ni som är fas3 are; ge inte upp, ni är inte ensamma