Google

Translate blog

måndag 4 juli 2011

Fas 3 har blivit ett skämt som det ironiseras över. Revymakare ta för er.

Fas 3 har blivit ett begrepp som används på personer som gör arbeten som är lite kufiska.

Hon tränar för fas 3 hörde jag under en guidad vandring guiden säga om en person som klätt ut sig i en scen för att föreställa en tidigare epok.            

Många log åt skämtet.
Fas 3 har blivit ett skämt som det ironiseras över.

Säkert kommer årets nyårsrevyer att ta upp Fas 3 i många sammanhang. Inget konstigt, något mer tacksamt att raljera över har inte funnits på många år.

Säkert skrattar Reinfeldt också över dumheterna, men öppet måste han och alliansen hålla fast vid reformen, då de annars skulle få erkänna misslyckandet och motsägelserna i den.

Motsägelserna som säkert blir årets skämt, att fas 3 deltagares arbeten ska benämnas sysselsättning, så att jobblinjens mantra att det ska löna sig att arbeta inte utfaller. Skulle det benämnas arbete skulle riktig lön och jobbskatteavdrag finnas för de arbeten som deltagarna i Fas 3 gör och bestraffningen med stigmatisering och moroten till att söka arbeten i sitt anletes svett försvinna för fas1-2 deltagare.

Nej, det ska kallas sysselsättning och så ska anordnarna (arbetsgivarna) få bidrag för deltagarnas arbeten (förlåt, sysselsättning).

Alliansens arbetsmarknadspolitik är rena löjet, så de som skapar nyårsrevyer detta år har guldskedar av skämt att tillgå.