Google

Translate blog

tisdag 5 juli 2011

Arbetslöshetsersättningen och sjukpenningen är subventioner av vald fritid.

Ja ni läste rätt. Detta är alliansens ursäkt till att genomföra ytterligare ett jobbskatteavdrag. Själv blev jag mycket illa till mods när jag läste detta och därför kommer i dag en extrainlaga eller extrablogginlägg.

Hoppas så många som möjligt läser och tar till sig detta.
Länken där detta står finns här http://www.ka.se/index.cfm?c=97894

Här finns även lika usla påståenden. Men allt är den ideologi som idag är vår regerings. Många visste säkert detta redan och delar denna uppfattning av sämre och bättre människor. Här sägs rakt på sak att sjukdom och arbetslöshet väljer människor själva.
Nedan kopierat från ovanstående länk av kommunalarbetarens nyhetsbrev.

ANTAGANDEN BAKOM BORGS SLUTSATSER
Antagande
Alla arbetslösa får a-kassa.
Verklighet
En majoritet av arbetslösa får inte a-kasseersättning. Bland dem som är anmälda till Arbetsförmedlingen får 60 procent inte det.

Antagande 
Alla får jobba så mycket de vill.
Verklighet
En miljon arbetar deltid. Två av tre deltidsarbetande LO-medlemmar gör det ofrivilligt. Hälften av dem får inte jobba heltid för arbetsgivaren, hälften orkar inte.

Antagande 
Alla under en viss inkomst får försörjningsstöd (socialbidrag).
Verklighet
För att få försörjnings­stöd kan ­social­kontoret ställa krav på att du säljer dina tillgångar.

Antagande 
Arbetslös­het­sersättningen och sjukpenningen är subventioner av vald fritid.
Verklighet
De som saknar jobb eller arbetsförmåga har inte sällan en annan syn.

Antagande 
Skatterna gör att vi jobbar mindre.
Verklighet 
Jobben i Sverige ökade när skatterna höjdes och minskade när skatterna sänktes.

Och än slank Reinfeldt hit, och än slank han dit, och än slank han ner i diket.

Reinfeldts största dilemma nu är Fas 3, att kunna försvara den reform som ingen stöttar, om jobblinjen ska vara rättesnöret. Och det påstår alliansen att det ska vara.

Att kollektivt bestraffa de som hamnar i fas 3 för att arbetsförmedlingen totalt misslyckats att hitta en praktik, utbildning som ger arbete eller en arbetsgivare till den numera stigmatiserade fas 3 arbetaren är otroligt kallt.

De får inte göra riktigt arbete. Läs; det som utförs får inte benämnas arbete utan ska kallas sysselsättning, i annat fall skulle mantrat att det ska löna sig att arbeta förfalskas och det är detta som är jobblinjen.

Skulle detta förfalskas föll hela Alliansens arbetslinje och ideologi.

Därför måste nu bland annat Reinfeldt slinka än hit än dit och ibland i diket för att försöka skydda ideologin där fas 3 ingår och ska vara en bestraffning av deltagarna för arbetsförmedlingens misslyckande.