Google

Translate blog

torsdag 7 juli 2011

ett plus två är tre, ja, för fas 3 deltagare.

Är det rätt? Nej, vilken minräknare som helst säger att två plus två är fyra.    Alla som kan den minsta huvudräkning på lågstadienivå säger samma sak.

Det är bara något man påstår, att två plus två är tre, när något omöjligt ska förklaras och inget vettigt svar finns.

Ett exempel på detta är när Alliansens representanter påstår att fas 3 ska bestå och fortsätta att plåga arbetslösa. Bestraffningspolitik som inte leder till arbete eller ens bestraffar de som verkligen skulle bestraffas, arbetsförmedlingen vilken under fas 1-2 inte på allvar hjälpt de arbetslösa till ett riktigt arbete.

Vad ska då en arbetslös på arbetsförmedlingen att göra?

Varför ska vi ha en arbetsförmedling som enbart skapar fler och fler långtidsarbetslösa?

Varför ska arbetsförmedlingen istället för att göra det de ska och visa resultat ordna arbetsplatser för långtidsarbetslösa som ska ut i fas 3?

Varför skulle inte dessa resurser i stället satsats på att ge arbete i fas 1-2?

Det lyckas ju, som vi ser, att skapa arbetsgivare till fas 3, varför inte då i fas 1-2?

Är det mutorna och bidragen till arbetsgivare som gör att fas 3 platser kan uppstå?

Varför inte då ge bidrag till de som placeras i fas 3, så de får samma bidrag som arbetsgivaren vilken får gratis arbetskraft kallat sysselsättning. 5000 kr extra till både arbetsgivare och arbetstagare skulle väl ändå vara bättre, då kunde även fas3 aren överleva ekonomiskt.

Och varför inte behålla kontakten med arbetsförmedlingen under fas 3?  Arbetsförmedlingen bör fortsatt, med alla krafter, försöka få bort deltagare från fas 3 för riktiga arbeten inte lämna deltagaren vind för våg i två år för att efter den tiden placera densamme på en ny fas 3 plats.

Moment 22 är vad fas 3 är. Meningslöst för deltagaren, bra för arbetsgivaren.  Ett ”två plus två är tre” Inget vett och ingen reson utan bara nonsens.