Google

Translate blog

lördag 9 juli 2011

Uppenbaras sanningen för alla? Svar nej. Inte fas 3 o utförsäkringens följder.

Den som inte vill se sanningen ser den inte. Sanningen är subjektiv och konstrueras av varje människa utefter vad dennes fördomar och erfarenheter har byggt upp hos människan, genom arv och miljö.

Ingen är lik någon annan, alla är unika men åsikter måste delas för att inte bara bli egna och originella utan den substans som gör att de kan delas och bekräftas.

Därför uppstod partier och partipiskan. Partiet går före den egna åsikten i enskilda frågor. Utan sammanhållning i beslut kan ett land inte styras och kontrolleras och en ideologi inte hålla stånd mot oliktänkande.

Därför blir den otroliga Fas 3 kvar och även kontrollfobin i sjukersättningen.

Många får lida av detta. Många blir knäckta.

Men ideologin av att människor är lata och bekväma och måste bestraffas och förödmjukas för att så många som möjligt ska hitta egna försörjningsmedel, förhoppningsvis utan att bli kriminella, är en viktig ideologi enligt alliansen som enbart har jobblinjens ”det ska löna sig att arbeta” i sin agenda.

Att detta sedan inte gäller Fas3 deltagare därför att deras arbete kallas pyssel eller sysselsättning. Det är betydelselöst.

Vissa måste offras för att en ideologi ska bestå.

Det handlar bara om att sprida fördomar mot arbetslösa och sjuka och att media tystas eller förlorar intresset för en fråga så allmänheten blir utan kunskap om sanningen och partipiskan viner, då kan allt göras för att de med pengar ska få det bättre och de utstötta skrämmas till tystnad och underkastelse.