Google

Translate blog

tisdag 12 juli 2011

Kasta ditt CV! Skriv kort o konkret istället i ditt jobbsökande

Att söka utefter vad som finns, vad du kan och har rätt ålder för är viktigt. Om du kan läsa mellan raderna och hittar något tveksamt som kan tolkas som att du inte är intressant, sök inte. Det kan vara att de inte söker en äldre, en svensk, en långtidsarbetslös eller sjuk. Känslan är troligen rätt.


I många fall är jobbet redan tillsatt innan annonsen kom i tryck. Någon bekant till någon som redan finns på arbetsplatsen har hört av sig och får då jobbet. Så har det alltid varit, de redan anställda tipsar sina bekanta. Det är detta som kallas kontakter och är vanligaste sättet att få ett arbete på.

Men du som inga kontakter har, slopa CV och använd enkel grammatik när du sänder in en ansökan. De flesta arbetsgivare önskar en arbetskraft som de snabbt kan lära upp, inte en arbetskraft som formulerar sig väl eller intressant i ett CV utefter intressen på fritid, tidigare jobb mm, såvida inte ett tidigare arbete har likheter med det som eftersöks.

Var kortfattad. Nämn inget som inte har relevans för det arbete du söker.

En arbetsförmedlare berättade en gång för mig att han själv fick ett arbete bara genom att sända ett intresse för detta på ett vykort.

Så enkelt kan det vara. Varför krångla till det med CV-skrivningskurser och annat onödigt. En arbetsgivare läser inte dessa, utan letar efter en enkel text och den första ansökan han öppnar som enkelt kan ögnas igenom kallas till intervju, om det inte finns någon konstig formulering i denna som arbetsgivaren undrar över och inte tar sig tid att tänka över eller undersöka med följdfrågor.

Texten ska ha relevans för det sökta arbetet, inte för tidigare helt skilda arbeten eller fritidsintressen som inte har med det sökta arbetet att göra.

Var enkel och chansen ökar.

Sök snabbt, samma dag jobbet annonseras ut, annars är det oftast försent.