Google

Translate blog

onsdag 13 juli 2011

Kan du mer än du tror? Arbetsgivare misstror alltid de som kan anställas med bidrag från arbetsförmedlingen.

Med det menas att du kan göra mer än du tror eller redan har gjort?

Kanske sant ibland men inte alltid. Kan du, som coacher påstår, eggas att få det du önskar genom att agera än mer koncentrerat och konkret?

I vissa fall kan du det. Men säkert hade du kunnat det med enbart viljan också. Det man vill riktigt mycket, kan man många gånger realisera.

Ja, det mesta går att realisera. Men en sak är svårare att realisera, det som även har betydelse för någon annan. Att få ett arbete.

Det är en tvåvägs uppfyllelse. Du önskar att bli beroende av en arbetsplats och en arbetsgivare. En arbetsgivare ser fördelen med att betala dig för en utförd uppgift. Dig och ingen annan.

Här uppstår problem om du länge varit arbetslös. Varför, undrar arbetsgivaren, ska jag anställa en person som ratats så länge av mina kolleger när jag kan få någon som redan är oumbärlig hos en kollega?

Då kommer arbetsförmedlingens program in. Du kan få personen på bidragsanställning. Nystartsjobb eller särskilt anställningsstöd.

Arbetsgivaren tänker då åter, jag behöver någon som kan arbeta, om personen ses som så udda att man får bidrag för honom, då måste något vara fel. Varför har inte mina kollegor då redan anställt honom? Det är ju en billig arbetskraft.

Tvekan resulterar i ett nej, om arbetsgivaren inte ser anställningen som ett sätt att få bidrag av staten och sätta personen på en enklare arbetsuppgift där tidspress inte finns utan där enklare göromål kan ge plus även om det blir en flopp. Att sedan bli av med en person som har anställningsstöd är bara att säga hej då. Här gäller inga anställningsregler.

Undantag, fas 3, här behövs inga arbetsuppgifter alls, bara pyssel och en stol sedan rullar pengarna in varje månad. Men många använder fas 3 deltagare som arbetskraft slavarbetskraft. Visserligen är det förbjudet men det ses det mellan fingrarna på. Svenska folket protesterar inte mot slaveri i våra dagar.