Google

Translate blog

torsdag 14 juli 2011

Fråga till alla Sveriges arbetsgivare: Har det blivit fler arbeten efter det att jobbskatteavdragen infördes?

Det var ju därför jobblinjen kom som innebar att det skulle bli lönsammare skattemässigt att ha ett arbete. Men får eller fick fler arbete med dessa jobbskatteavdrag?

Alliansen svarar ju sällan konkret på frågor så där kan man säkert inte besvara detta. Man kan istället få avdragen till att de infördes som provokation riktad mot de sjuka och arbetslösa.

Tankar komna ur att det inte bara införs återkommande jobbskatteavdrag utan att utförsäkringen av sjuka även infördes, sänkning av ersättning till arbetslösa och ingen framtida höjning av denna ersättning har blivit följden eller ingick i denna reform.
Jag tror inte att jobbskatteavdraget har fått fler arbetsgivare att anställa eller att fler arbeten kommit till stånd på grund av detta avdrag.

Men jag kan ha fel därför riktar jag denna öppna fråga till alla svenska arbetsgivare. Har ni på grund av jobbskatteavdraget anställt fler på era arbetsplatser har fler arbeten uppkommet?

Till Alliansen önskas följande fråga besvarad: hur många fler arbeten anses det femte jobbskatteavdraget ge? Det är väl därför det är så viktigt att införa det?

Om inte är Alliansens jobblinje totalt meningslös i detta avseende och istället en sjuk stigmatisering av de svaga i samhället. 

Vad är du delaktig i? Kanske ett utanförskap som kallas fas 3.

Ett kamratskap, ett äktenskap, ett förhållande, en arbetsgemenskap eller ett utanförskap.

Är du fas 3are finns idag en förening där du kan lära dig om dina rättigheter och anordnares skyldigheter med mera.

En förening för de som är satta i utanförskap.
  
Det finns förordningar som anordnare ska följa, vilket säkert inte är känt av alla som arbetar (sysselsätter sig) inom fas 3.

Du har arbetskamrater i hela Sverige som i många fall är tystade och ser fördelar i fas 3, då de lyckats övertyga sig själv om nyttigheten i detta.

I annat fall hade många gått in i den berömda väggen, om de tänkt för mycket över hur de hamnat där och att de faktiskt utnyttjas.

Läs följande på medföljande länk, även en kränkt person hamnar i chockfas, bearbetningsfas, mm.