Google

Translate blog

måndag 18 juli 2011

Mardrömssamhället är här för många.

Arbetslösa som inte lyckats få arbete upplever samhället av i dag som en mardröm. De känner av hur staten fått fler och fler att se ner på dem som de som inte arbetar. Som sådana ska de ha en låg ersättning då staten och allmänheten tror att det handlar om att bara ta ett arbete så får man en lön.

Men att den arbetslöse i många år försökt just detta, ensam eller med arbetsförmedlingens stöd och misslyckats, har varken stat eller allmänhet förståelse för. Dessa tror att personen kan ta ett arbete och så är det klart. Se motsägelsen, ta något som inte finns eller har varit möjligt för denne person.

Det blir ett moment 22, gör det du gjort och det löser sig, fast du gjort det under många år och inte lyckats.

Det blir en mardrömsscen.

Samma sak är det självklart för de som utförsäkras. Ta ett arbete, du kan inte vara sjuk längre. Nu har staten bestämt att du ska vara frisk.

Men detta vansinne förstår säkert merparten av svenska folket så det tar jag inte upp.

Men arbetssökandets moment 22 är det inte alla som kan förstå och än mindre moment 22 begreppsförvrängningen i arbetslinjen kontra arbete-sysselsättning, anordnare-arbetsgivare.

Bidrag till anordnare (arbetsgivare) när arbetstagare (deltagare) får leva på låg ersättning i fas 3. Detta från en regim som förespråkar arbetslinjen framför bidragslinjen.  ????