Google

Translate blog

söndag 24 juli 2011

Jorden snurrar vidare med eller utan fas 3 och utförsäkringar.

Inget förändras för flertalet när fas 3 och utförsäkringar drabbar ett fåtal av
9 millioner innevånare i Sverige.

De flesta bryr sig inte eller vet inte ens vad begreppen innebär.

Däremot vet de vad ett skatteavdrag innebär och ser positivt på att få mindre skatt år för år och utöver det en lönehöjning.

För merparten är Sverige ett paradis, för ett fåtal är det en mardröm.

Men den som inte drabbas av mardrömmen fas 3 eller utförsäkring ser på detta som den som inte drabbats av en allvarlig sjukdom eller en svår olycka.

Det drabbar inte mig.

Man ser för stunden och tror att man inga bekymmer har och inga ska få.

I de flesta fall är det - för tillfället - sant.

Men ingen vet sin framtid.