Google

Translate blog

måndag 25 juli 2011

Varför denna människosyn, var kommer den ifrån? Utförsäkringen!

Varifrån kommer den förvrängda människosyn som utförsäkringen visar?

Hur kan en syn på en människas smärta resultera i att den ses med så stort misstroende av en regim som ska vara till för människors trygghet och bästa,
att läkares intyg och människors smärta misskrediteras och istället ska bedömas kallt utefter normer på ett skrivet ark av anställda på försäkringskassan, vilka givits makt att tolka dessa normer utan hänsyn till läkares intyg eller enskildas smärta?

Jag har inget bra svar på detta.

Ideologin där fas 3 ingår och uselheten av människosyn här, där minskad ersättning för den utsatte ska ge fler jobb (vilket inte gjorts, vet vi numera) och arbete för den utsatte, kommer från nobelpristagaren i ekonomi 2010.

 Men var kommer den kalla synen på att det ska finnas en bortre gräns för att få vara sjukskriven, oberoende av om personen är sjuk eller inte?

Var kommer denna sjuka människosyn ifrån?

Vilken teoretiker ligger bakom detta eller är det bara krass människosyn?

Jag vet inte.

Men i kölvattnet av denna syn har människor knäckts ekonomiskt och många tagit sitt liv.

Är det detta Alliansen önskade, när de fick genomslag av denna usla människosyn och alla applåderade, inklusive det så kallad kristna partiet Kristdemokraterna, den dagen eländet av ondska gick igenom?