Google

Translate blog

onsdag 27 juli 2011

Därför skyddas fas 3 anordnarna och hemlighålls av arbetsförmedlingen.

Sanningen kan skada anordnarna om dess identitet avslöjas, anser arbetsförmedlingen. Men det gäller bara de privata anordnarna, inte de
offentliga anordnarna.

Vad är så hemligt i den privata sfären?

Vi vet det och arbetsföremedlingen vet det.

De privata arbetsgivarna (anordnarna) tar knappast emot deltagare i fas 3 bara för att bara få bidrag för besväret. De önskar använda dem och då blir det arbete.

Arbete får inte fas 3 are utföra, men eftersom det oftast är vad som utförs i de privata anordnarnas regi är media inte välkommen in på privata anordnares platser.

Deltagarna är oftast tystade genom skrämsel om att de förlorar ersättningen av sitt arbete om de inte tiger och  talar illa om sin plats utåt.

Arbetsförmedlingen hoppas att arbetet ska ge ett riktigt arbete efter de 2 åren av fas 3. Därför ser de mellan fingrarna om anordnaren halvt om halvt lovar deltagaren fortsatt arbete efter fas 3 tiden.

Löften som i de flesta fall enbart är luft och inget värt.

Men detta är anledningen till att privata anordnare, som inte omfattas av offentlighetsprincipen, kan fortsätta använda människor för egna syften och få betalt för detta.