Google

Translate blog

torsdag 28 juli 2011

Folkpartiet tar nya tag och föreslår nya förföljelsen av sjuka, inget har lärts av utförsäkringens följder.

Nu ska sjuka ungdomar kastas ut i ingenting.
Förföljelsen mot sjuka ska nu även drabba handikappade och sjuka ungdomar.
Det är vad folkpartiet nu hoppas bli nästa steg i förföljelsen av de utsatta i Sverige.

Fastän vi sett och läst hur utförsäkringen slår och självmord blivit följden bland många som utförsäkrats till ingenting, utom ev. socialbidrag och garanterat misär, tar partiet nya tag i samma anda.

Kritiken och verkligheten intresserar dem inte, någon har fått arbete som tidigare varit sjukskriven och det ursäktar att många andra istället blivit utfattiga och apatiska och vissa tagit sitt liv.

Inget har folkpartiet lärt sig utan de fortsätter utan skygglappar och utan att se åt sidorna, enkelspårigt och hänsynslöst, raka spåret i en ideologi som fler och fler nu börjat förstå.

Den omänskliga ideologi som inget annat spår har än en diffus jobblinje som inte innefattar alla.  Definitivt inte fas 3, där arbeten ska kallas sysselsättning och därmed inte ska ge lön eller jobbskatteavdrag, men däremot gäller bidragslinjen fullt ut, deltagare ska ha bidrag, anordnare likaså.

Allianståget går vidare, mot sin undergång, vi som förstår och ser vad som sker önskar få stopp på tåget. Men ibland hoppas man det ska accelerera med dumheterna därför att ju fortare och mindre genomtänkt de kör på sin räls,
desto fortare spårar det då ur och desto värre blir urspårningen.

Svenska folket börjar vakna sakta redan nu. Det finns fler värden i livet än jobbskatteavdrag, vilka ges på bekostnad av tryggheten för sjuka och arbetslösa. Stadier alla kan hamna i.

Inte löstes arbetslöshetsproblematiken med jobblinjen inte.

Varje person som hamnar i aktivitetsgarantin är ett misslyckande av Alliansens och Arbetsförmedlingens jobbpolitik. Arbetsförmedlingen ska ordna arbete åt den som inte kan själv. Ett enda misslyckande under hela den långa tid en person varit arbetslös innebär ett ifrågasättande av om en arbetsförmedling är värd vad den kostar skattebetalarna.