Google

Translate blog

fredag 29 juli 2011

Alliansens politik är en ideologi av myter, sägner och fördomar mot sjukskrivna.

Ingen överraskning. Om inte sägner och fördomar florerat skulle aldrig en sådan konstig reform som att sätta en bortre gräns för sjukskrivning kommit att realiserats.

I denna finns den falska uppfattningen att människor fuskar om de får chansen och att ju längre en människa är sjuk, desto större är misstanken på att denne är frisk.

Resonemanget är falskt och att få förslaget ovan att få respons innebär att propagera och få trohet för en reform enligt ovan genom att vädja till människors lägsta nivåer.

Fördomsfullhet, misstänksamhet och människans tro på sin egen förträfflighet i jämförelse med medmänniskan.

”Jag fuskar inte, men visst finns det många som fuskar.”

”Inte är grannen sjuk, han gick ju ute på gatan för ett tag sedan.”

Människor anser att en sjuk ligger i sängen hela dagen, den som stiger upp är frisk.

Alliansens jobblinje är utsprungen ur de lägsta nivåerna av människans psyke, misstänksamhet och egoism.

För att ge sken av att den är av godo måste verkligheten förfalskas.

Myter florera, sägner och fördomar blomma.

Vi har sett det i diktaturer av skilda slag. I dag ser vi det i en demokrati: Sverige. 

Välfärdssamhället och ledstjärnan för många demokratier, Sverige.

Landet vilket i dag kollapsar, inte av ekonomiska skäl, utan av en missriktad och sägenfull ideologi.