Google

Translate blog

torsdag 4 augusti 2011

Bort med alliansens bidragslinje!

 
Nystartsjobb, anställningsstöd och nu senast lägre arbetsgivareavgifter vid anställning av ungdomar.

Resultat på den senaste bidragsgalenskapen, effekt noll. Ungdomsarbetslösheten har stigit. Inget säger att fler ungdomar skulle varit arbetslösa idag utan bidragen till arbetsgivare.


Lägg istället pengar på de som behöver det för att överleva och orka kämpa i en kall värld. Arbetslösa och sjuka. Mer stöd och bättre försäkring istället för kollektiv bestraffning och hånfulla reformer där skatten inte är efter bärkraft utan efter om en person har arbete eller inte.

Inte har lönehöjningar minskat eller arbetskraften ökat med jobbskatteavdragen. Tvärtom.

Alliansens bidragslinje riktar sig till arbetsgivare. De rödgrönas linje till arbetslösa och sjuka. De senare behöver det som kallas bidrag mer än arbetsgivaren.

Arbetsgivare tar gärna emot bidrag men merparten av de som tar emot dessa bidrag är oseriösa och kortsiktiga klippare.

Seriösa arbetsgivare tar självfallet också tacksamt emot bidrag men de anställer vid behov inte för att få ett bidrag eller ännu hellre gratis arbetskraft under en begränsad tid.
Alliansen bör tänka om med sin bidragslinje.

Lägg pengar där de behövs, inte efter en ideologi av egosim och ironi.