Google

Translate blog

lördag 6 augusti 2011

Alliansens politik skapar självmord bland sjuka, men det bekommer inte alliansen och dess anhängare.

Allt ska tas från den som utförsäkras, även medmänniskans bekräftelse på smärtan som gör att det inte går att arbeta. Även sjukdomen misskrediteras och även läkarutlåtandet. Inte konstigt att människor tar sitt liv.

Alliansens politik har mångas liv på sitt samvete, något de dagligen klart och tydligt visar att de inte har och därför inte bryr sig ett dugg. De är iskalla.

Och så fortsätter alliansens hårda linje, påhejad av det parti som har som slogan ”ett mänskligare samhälle” - Kristdemokraterna.

Mänskligare för vem?
De som har arbete och är friska blir svaret.
Varför kallar sig kristdemokraterna kristna?
Det är lika fel som de som en gång kallades sig detta och gick den nazistiska rörelsen till mötes.

Hur kunde allt bli så fel?

Hur kunde 2000-talet skapa en ideologi där de svaga ska kontrolleras och stigmatiseras och där detta stöds av majoriteten av svenskarna?

Hur kunde, en gång för inte så länge sedan Socialdemokraterna få mandat för att bygga upp ett solidariskt samhälle?

Idag är det omöjligt.

Svaret är att det är en generationsfråga.

De som byggde upp Sverige, ett Sverige där det fanns arbete för alla, är nu döda eller långt uppe i åldern. De förstår inte dagens Sverige och den nya generation som är uppfostrad i egoism och ”satsa på dig själv” en ideologi från USA, vilken dagens generationer inrutats med genom den amerikanska filmen.

De amerikanska författarna och den spänning de ser i USA och dess, som de tror, möjligheter för alla som satsar på sig själva.