Google

Translate blog

söndag 7 augusti 2011

Alliansen idiotförklarar företagare genom att locka dem med bidrag

Ett företag finns för att det lönar sig. Företagande innebär att ha en produkt eller tjänst det går att sälja. Personal som är konstruktiva, kunniga och som är friska och starka psykiskt som fysiskt.

De ska ha goda meriter och referenser och inte ha varit sjuka eller arbetslösa under mer än högst 3 månader i en följd efter den tiden är de osäkert att satsa på.

Att anställa en person utan bidrag från staten av skilda slag om den tillhör de ovanstående är en självklarhet om behov av personal finns. Att chansa på en person som varit arbetslös länge eller sjuk är en chanstagning som kan bli problem för företaget då denne kanske inte är på plats om denne blir sjuk igen eller är sjuk redan.

Bidragen för att anställa denna äts då upp och produktionen denne gör blir betydligt lägre än för en frisk person. Det blir en förlust för företaget att anställa denne då produktionen inte kan hållas uppe med denne som arbetstagare.

Varför ska då bidrag finnas för anställning av denne? Vem anställer? Inte seriösa företag enbart de som inte har produktion av större slag utan som kan få en ekonomi i själva bidraget. Så fungerar även fas 3 företag som ser en lönsamhet i att förvara människor under tak och processen har därför blivit en företagsidé.

Alliansens bidragslinje är till för företagare för att dessa ska få en ny inkomstkälla. Socialdemokraternas bidrag gick till fattiga och utstötta så dessa kunde få en rimlig levnadsnivå.

Beroende på ideologi kan var och en värdera vad som är bäst. Meningslös sysselsättning i fas 3 där utstötta och fattiga har en inkomst det inte går att leva på alt socialbidrag och där anordnaren får en inkomstkälla. Alternativt som tidigare att den sjuka och arbetslöse får en levnadsmöjlighet utan förödmjukande socialbidrag och lämnas ifred som sjuk (med undantag av vården) men inget företag kan leva på deras olycka.

Välj själv jag väljer det senare som mänskligare men majoriteten av svenska folket har i många fall valt det föregående utan att förstå vad det innebär. Man röstade ju i första hand på en enda fråga att få ett jobbskatteavdrag till.