Google

Translate blog

tisdag 9 augusti 2011

Alliansens kluvna tunga. Analysera begreppet jobblinjen!


Kan man minska människors ekonomiska möjligheter och ändå påstå att det gör att färre barn vräks?

Ja, i alliansens ideologi. Här svarar man ”goddag yxskaft” så fort det inte handlar om skattesänkningar. Förlåt, jobblinjen.

Varför har ännu ingen forskningsrapport kommit? En avhandling som analyserar vad jobblinjen egentligen har för betydelse i alliansens vokabulär och vad den innebär för alla slags människor.

Vad innebär begreppet för arbetslösa och sjuka?

Vilka innefattas i begreppet och hur? Vilka krossas av begreppet och varför?
Vilka får fördelar och vilka får nackdelar? Vilka är förmånstagarna och vilka ska ses som de betalande och utsatta?

Hur motverkas nackdelarna av jobblinjen? Hur fås alla med i jobblinjens fördelar? Vilka ser till så att alla ska få samma fördelar i jobblinjen?

Hur länge ska vissa uteslutas ur jobblinjens skattefördelar? När går gränsen för jobblinjen om den inte kan få med alla?

Kontrollåtgärder så ingen utesluts och får det sämre. Barnfamiljer, arbetslösa och sjuka, hur kommer de med när de inte själva har möjlighet till detta? Vems ansvar är det att alla kommer med tåget?

Vilka repressalier utgår till de som har ansvar att alla kommer med om detta misslyckas?
Många frågor. Men nog är de berättigade och bör besvaras. För inte är det väl meningen att vi ska ha en ekonomiskt delad svensk befolkning utifrån om en människa är arbetslös eller sjuk?

Så grym är väl inte alliansens politik, eller är den det?