Google

Translate blog

onsdag 10 augusti 2011

Moderater är barnsliga, osäkra, rädda o omogna. Se deras senaste tilltag.


Med detta fåneri med att öppna en hemsida som ska håna Socialdemokraterna och Juholt har moderaterna börjat sin färd som ett oseriöst parti, vilket av rädsla och vetskap om sin stigmatiserande politik nu tar till osunda metoder.

Förhoppningsvis tar inte Socialdemokraterna till samma usla barnsligheter och öppnar en lika idiotisk sida för att hämnas.

Genom att sprida ytterligare fördomar och sägner i samhället, vilka redan fanns, men göra dem rumsrena och som fakta hoppas man locka kvar sina väljare.

Fördomar som att ”sjuka hellre är sjuka än arbetar” och ”arbetslösa kan få arbeten om de söker arbeten men inte gör det om de kan leva på sin a-kassa.”

Med detta tar man för givet att arbetslösa och sjuka har låga krav på livet och inte vill konsumera, bara överleva på en låg ersättning.

Vilken arbetare önskar en så låg lön att de bara överlever?

Ingen. Samma sak gäller ovanstående grupper.

De är tvungna att överleva på sin nedvärderade ersättning. Men vad som inte förstås är att alla som kan arbeta vill ha ett arbete och få en lön där man kan konsumera. Skaffa egen bostad, slippa hyra den. Äga en bil, kunna resa, slippa vända på varje krona.

Om svenska folket slutade dela upp människor i ”vi och dom” skulle alliansens politik aldrig fått mandat. Men nu är människan en fördomsfull individ och då kan man spela på dessa inbyggda fördomar för att få mandat att regera och detta har alliansen varit otroligt framgångsrik på.

Historisk har många förtryckare lyckats få en befolkning med sig så det är inte nytt, men däremot är det nytt i vår tid och i vårt land.

Att öppna en hemsida för att håna människor som gör vad de kan för att hjälpa de som utförsäkras och de som hamnar i meningslöshetens fas 3 är skamligt!