Google

Translate blog

måndag 15 augusti 2011

Basbeloppet höjs och fler kan få sin låga ersättning höjd enligt basindex, utom de arbetslösa, för deras ersättning ska åter igen minskas.


Basbeloppet grundas på prishöjningar under föregående år och därifrån höjs ersättningar till behövande, som pensioner, socialbidrag m.m.

Höjningen av basbeloppet nästa år är 1200 kr. Detta ligger till grund för att höja ersättningar för de som inte har en arbetsgivare, så de inte får en än mer urholkad levnadsnivå.

Ett undantag där inflation inte har betydelse är a-kassan. Här görs inga höjningar, för de som har a-kassa ska inget ha, enligt alliansens ideologi.


Den ersättning dessa hade 2006 efter sänkningen av densamma till 65 % ska ligga kvar oberoende av inflation. Brytpunkten höjs inte så a-kassan urholkas därför mer för varje år.

Detta är med andra ord vad alliansen anser vara rätt och riktigt och bakom denna ideologi och sarkasm mot de arbetslösa finns ett mantra ”jobblinjen” vars betydelse enbart är att behandla människor utanför arbetsmarknaden så illa som möjligt och dessutom sprida falska fördomar mot dem, som den del av svenska folket som har arbete ska ta som sanning.