Google

Translate blog

tisdag 16 augusti 2011

Varför vill Alliansen dölja sanningen om effekterna av fas 3 och utförsäkringen?


Då de enbart gömmer sig bakom det svårtolkade mantrat ”jobblinjen” och inte reagerar på utförsäkringens självmordsvåg och fas 3:s meningslöshet, för alla utom arbetsgivares möjlighet till pengar för gratis arbetskraft, blir det fritt fram att spekulera.

Vi vet idag att utförsäkringen har kostat människoliv och att fas 3 enbart har blivit ett vuxendagis för många i sysselsättningssyfte och i enbart ca 1 % av fallen lett till ett avlönat arbete de senaste 2 åren.

Men likväl fortsätter eländet. Det enda som dagens regim anser viktigt är att segregera människor som står utanför ett arbete än mer ekonomsikt  genom ytterligare ett jobbskatteavdrag, och härmed få arbetssökande att känna sig än mer oönskade och värdelösa.

Men jag är säker på att detta är meningen.

Jobblinjen innebär att odugligförklara de som är utanför arbetsmarknaden och ta ifrån dessa allt som är möjligt ekonomiskt för att omfördela dessa pengar till de som har ett arbete.
Var logiken ligger i detta och varför en sådan omfördelning sker är enbart en ideologisk idé. Inte har fler av de långtidsarbetslösa eller kroniskt sjuka fått ett arbete för det.
De kroniskt sjuka kan inte arbeta. Det vet både arbetsförmedlingen, läkare och arbetsgivare. Men inte betyder det något, försäkringskassan som är regimens lakejer utförsäkrar dem ändå. Detta uppdrag har de av en regim som visste om dessa effekter redan innan de genomförde dumhetsbeslutet.


Fas 3, sista fasen i jobb och utvecklingsgarantin, är enbart ett hån mot de arbetslösa och en affärsmöjlighet för smarta arbetsgivare. Men även detta vet regimen och blundar för konsekvenserna, om det nu inte är så, vilket är troligare, att fas 3 fungerar just som det var meningen.

Men inte ger den arbete på öppna marknaden.