Google

Translate blog

onsdag 17 augusti 2011

Otroliga är ni och utan förbarmande, enfrågeregeringen alliansen med jobblinjen tar nu 1 milliard från biståndet för fri användning till Borg.


Kan det vara pengar som nu ska användas till ett femte jobbskatteavdrag till de välbeställda i Sverige? Troligen är det så. Inte är det möjligt att herr Borg har misskund med de arbetslösa och sjuka i Sverige, när han inte har misskund med de fattiga i resten av världen.

Kanske denna indragning är en markering till världen att här i Sverige gäller jobblinjen och det ska gälla även i övriga världen, därav drar vi ner på biståndet så människor får arbete om de väl slutar vara sjuka, och fattigdom generar arbeten. Hur det går ihop förstå bara alliansen. Men så behandlas svenskar utan arbete och sjuka svenskar.

Media uppmärksammade inte denna nyhet. Däremot kom samma dag nyheten att Sverige ger svältkatastrofen på Afrikas horn 30 millioner kr i bistånd. Detta uppmärksammades i media.

Det innebär att från ovanstående 1 miljard, vilket är 1000 millioner, ska dras  30 millioner för svältkatastrofen. Över blir då 970 millioner till jobblinjen.

Allt vad alliansen gör är för jobblinjens mantra och ideologi, faller jobblinjens mystik faller alliansen. Det innebär att förfalskas jobblinjens mantra faller regimen.

Fas 3 har förfalskats och likaså utförsäkringen, vilka båda är reformer som inte skapat ett enda nytt arbete (om man inte tycker de ca 1 % som fått arbete är något att tala om, resten som utgått ur fas 3 har blivit pensionärer, några till utbildning och andra har avlidit eller gått ur fasan av personliga skäl) förutom för anordnarna, utan enbart plåga, rädsla och misär.

En dag faller uselheten i alliansens ideologi.

Ovanstående biståndsnyhet är av samma slag som när regimen gick ut med att göra små förändringar i fas 3 reglerna och sjukförsäkringen och hoppas dessa skulle tysta medierna så inte hela sanningen om politikens fördelningsideologi kom ut och diskuterades. Allt ligger i ideologin och att svenska folket vant sig vid en ny samhällsideologi gör att den blir kvar ett bra tag till. Till dess är mutan jobbskatteavdrag metoden som tystar medborgarna.

Nu har dock regeringen av försiktighet för tillfället sagt sig vänta med det femte jobbskatteavdraget tillsvidare på grund av turbulensen i världsekonomin. Ett beslut som säkert retar många som hoppats på en ytterligare segregering ekonomiskt av arbetslösa och ett för dem själva välkommet pålägg för att konsumera mera. Men garanterat kommer det femte segregationsskatteavdraget (jobbskatteavdraget) att införas sista budgetåret innan nästa val.