Google

Translate blog

söndag 21 augusti 2011

Juholts sommartal politiken börjar lika Sahlins igen


Inte ett ord om fas 3 eller utförsäkringen längre. Kanske inte så konstigt då dessa frågor inte gav en skjuts för partiet. Människor bryr sig inte om ersättningen för fas 3 are, inte heller verkar det som majoriteten av de som ingår i denna bryr sig. Utförsäkringen går inte heller att stoppa. Sjuka får fortsatt svårt utöver sin sjukdom.

Istället var talet en satsning på Stockholm och så Sahlins käpphäst vilket hon förlorade valet på sänkning av skatten till pensionärer. Pensionärer röstar som de alltid gjort även om de inte får eller får skattesänkning. Om de önskar få skattesänkning försöker de påverka sitt parti inte byta parti.

Allt börjar återgå till Sahlins dagar politiken är på väg mot mitten igen. En hand har ju även sträckts mot ex Centern för samarbete efter nästa val.

Utförsäkrade blir rättslösa. Hur blev en ideologi av grymhet svensk?


Även före detta aktiva moderater reagerar idag mot hårdheten och omänskligheten mot de sjuka, som är vardagsmat idag.

Kommunfullmäktiges förra ordförande i Halmstad  Lars-Roland Broström i Halland har reagerat på Försäkringskassans nya direktiv. Efter det att han själv drabbades av en hjärtinfarkt 1999 har han varit sjukskriven i perioder.

”Deras agerande är inte acceptabelt. Man blir behandlad som något katten har släpat in” säger han.

Men inget har betydelse mer än partipiskan i Alliansen och i denna gäller en sak och inget annat: arbetslinjen. Om så denna kufiska linje även går över lik.

Och lik kantar dess väg. Självmorden har kommit i dess spår när utförsäkrade tagit sitt liv i frustration över att inte bli trodda av försäkringskassornas handläggare när de bedömdes som arbetsföra oberoende av sjukdom och smärta.

De sjuka som inte blivit friska efter ett visst datum är rättslösa idag.

Varningarna från Husmark när denna galna sjukreform röstades igenom togs det ingen hänsyn till, lika litet som det görs idag.

Alliansen kör sitt lopp till det bittra slutet, vilket kommer en dag. Tyvärr har de då omvandlat och segregerat vårt land så djupt att det blir mycket svårt att bygga upp en solidaritet igen med de svaga.

Arbetslinjen i alliansens tappning är egoismens och sköt dig själv mentalitetens väg. En grym och omänsklig väg. Ja man kan säga en ickevärdig väg i vår tid, en tillbakagång i civilisationens agenda.

Frågan om hur Sverige blev en stat som styrdes av grymhet mot de svaga kvarstår. Jag misstänker att individualismen är spöket.

Sköt dig själv och skit i andra. Individualismens agenda var rådande - och är kanske än - på universiteten under den tid 60-talisterna utbildades, och här finns Reinfeldt och Borg, de största hjärnorna i Alliansen.