Google

Translate blog

tisdag 23 augusti 2011

Reinfeldt försvårar ungdomars arbetsmöjligheter o fas 3ares möjlighet till försörjning.


Vi har och kommer säkert att få behålla en stor arbetslöshet. Rationaliseringar mm har skapat detta, plus en idiotpolitiks idé som kan få gehör genom Reinfeldts popularitet.

Senaste uttalande gjordes under Almedalsveckan där han högt och tydligt sa sig vilja arbeta tills 80 fyllda. Han hoppas även få med sig så många pensionärer som möjligt i detta. I betydelsen att personer som närmar sig 65 ska fortsätta jobba.

Det innebär att det blir än svårare att bereda plats för nya ungdomskullar i arbetslivet. Ska äldre ta de arbeten som finns från de yngre? Ska yngre inte komma in på arbetsmarknaden på grund av att Alliansen önskar att pensionärer ska fortsätta arbeta? 

Är proppen de s.k. 40-talisterna som skulle göra att det blev arbetskraftsbrist när de gick i pension en bluff? Ja säkert.

Men det var inte det som detta skulle handla om. Varför ska ungdomar och långtidsarbetslösa i fas 3 komma i andra hand på arbetsmarknaden genom att äldre lockas arbeta längre?

Inte är väl pensionskostnaden högre än kostnaden för arbetslösa, yngre och äldre (under 65 år) för att det ska löna sig samhällsekonomiskt att låta de senare gå arbetslösa medan de förra ska fortsätta att arbeta?

Reinfeldt är otroligt egoistisk som ser sig själv som förmer och anser att han och hans likasinnade ska ha rätt till arbete hur länge de önskar, medan de i ex fas 3 ska sysselsättas på platser där anordnare kan tjäna pengar på dem medan de i fas 3 inte får mer än en låg ersättning för sin sysselsättning, istället för att dessa ska få ett riktigt arbete på öppna arbetsmarknaden – med en riktig lön vilket försvåras ytterligare om många äldre inte går i pension.